TECHNOLOGY SUPPORTED

ZMIERZ I POPRAW SWÓJ PROCES!

Technologia do kompleksowej analizy i podnoszenia produktywności. Zmierz i popraw swoje procesy korzystając z wbudowanych w aplikację narzędzi Strategii Lean

MONITORUJ I ZWIĘKSZ SATYSFAKCJE ORAZ ZAANGAŻOWANIE!

System do pomiary satysfakcji i badania zaangażowania pracowników w czasie rzeczywistym. Podejmuj działania Leadership’owe tu i teraz.

ZNAJDŹ I USUŃ MARNOTRAWSTWO

Aplikacja wspierająca poszukiwanie marnotrawstw i ich eliminacje w formie gry. Naucz pracowników 9 rodzajów marnotrawstwa i uprawomocnij do generowania pomysłów usprawniających procesy

LEAN TRANSFORMATION

5 KROKÓW TRANSFORMACJI STRATEGICZNEJ

lean

>250k PLN

STRATEGIA LEAN – zapewnianie takich warunków funkcjonowania organizacji, w których wszyscy pracownicy są zaangażowani we wspólne wygrywanie.

PROGRAMY CERTYFIKUJĄCE

programy certyfikujące

80-200k PROGRAM ZAMKNIĘTY
13-50k/os PROGRAMY OTWARTE

Najbardziej wymagające i prestiżowe programy certyfikujące Lean w Polsce. LEADERSHIP 734 - WSZYSCY MAJĄ WSPÓLNE CELE, NIKT NICZEGO SIĘ NIE DOMYŚLA, KAŻDY ZAANGAŻOWANY W REALIZACJĘ STRATEGII ZGODNIE Z ROLĄ

AUDYTY BENCHMARKINGOWE

50-250k PLN

AUDYT ORGANIZACJI: 5 Kroków Strategii Lean,
AUDYTY PROCESOWE: Sales Force Effectiveness, Supply Chain Management,
AUDYTY DOSKONAŁOŚCI PROCESOWEJ End2End (produkcja oraz usługi).

LEANSPIRATORY

leanspiratory

OD 7000PLN/DZIEŃ
OD 300PLN/OSOBĘ

Gry i warsztaty których celem jest inspiracja i zaangażowanie do ciągłego doskonalenia.

Zamknij